Общи условия

Общи условия

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.websitespartners.com.

Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас (като потребители и/или клиенти) и Собственика на уебсайта www.websitespartners.com   и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.websitespartners.com.   

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.websitespartners.com   

Уебсайтът  www.websitespartners.com    е собственост на Владимир Гаганелов

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2021 .

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

 1. Име: Владимир Гаганелов
 2. Данни за кореспонденция: office@websitespartners.com, телефон за контакт: 0878 43 65 51;
 3. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е Websites Partners;
 • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта websitespartners.com;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта websitespartners.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 
 • „КЛИЕНТ“ е всяко лице, което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от websitespartners.com;
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „УСЛУГИ“ Доставчикът предлага информационни услуги, свързани с разработване и дизайн на уебсайтове и др. За получаването на услуги се изисква заплащане.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на websitespartners.com при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информция за нови услуги, промоционални кампании, и др. Чрез регистрация на имейл и име на специално генерираната форма, Потребителят има възможност да избере опция да получава информационен бюлетин.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.websitespartners.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие. Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

В страницата www.websitespartners.com са представени следните услуги, които се предлагат от Доставчика или негви партньори:

 • Изработка на Уеб сайт
 • SEO;
 • Добавяне на елементи за продажба опция е-shop(е-commerce), както и внедряване на начини за плащане;
 • Поддръжка на уеб сайт;
 • Google Ads реклама;
 • Изработка и поддръжка на социални мрежи;
 • Имейл маркетинг;
 • Реклама в Waze;
 • Регистрация в Google Maps;
 • Изготвяне на политики за уеб сайт от адвокат;
 • Реклама във Facebook;
 • Реклама в YouTube.

Собственикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА

 

За да заявите услуга от каталога на Доставчика е необходимо да изпратите имейл или да се свържете с Доставчика по телефон. Данните за контакт можете да откриете в секция Контакти.

Доставчикът ще ви изпрати оферта, съответна цена за услугата и срок за предоставянето й.

Договорът за услуга се счита за сключен с подписване на споразумение между страните, съдържащо детайли относно предоставяне на услугата.

Доставчикът стартира работа по услугата веднага след получаването на капаро(половината сума) или цялата сума по офертата от Клиента.

ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ. ВАЛИДНОСТ

Всеки потребител на сайта  www.websitespartners.com може да отправи запитване за получаване на оферта относно услугите, които го интересуват. Всяка изпратена от Доставчика оферта има валидност от 10 дни от датата на изпращането й. Ако офертата не бъде потвърдена в този срок от клиентите, Доставчикът си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор.

АНГАЖИРАНЕ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът се ангажира към клиенти само след подписан договор. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо Доставчика.

АСИСТЕНТИ

Ако услугата го изисква, Доставчикът ще ползва асистенти, за да изпълни задълженията си по договора с клиентите. Тези асистенти ще спазват всички условия на споразумението между Доставчика и Клиента. Решението за използване на асистенти е по собствена преценка на Доставчика.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАДАЧИ ИЗВЪН ДОГОВОРА

Новите идеи и проекти, извън договора, които трябва да се подготвят за по-малко от 24 часа, както и проектите, изискващи работа през уикенда или празничните дни, могат да бъдат предмет на допълнителна такса. Доставчикът си запазва правото да откаже всеки проект или заявка за услуга, извън тези в договора.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ        

Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на Доставчика за изпълнение на договорените услуги или проекти.

Клиентите са длъжни да предоставят на Доставчика цялата необходина информация най-късно до 2 дни след изпращането на запитване от страна на Доставчикът. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на предоставяне на услугата дължащо се на забавяне в комуникацията с Клиентите.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Доставчикът има право да съдейства на Клиентите за ангажирането на Допълнителни услуги, предлагани от подизпълнители – партньори на Доставчика. Доставчикът не носи каквато и да е било отговорност за изпълнението или качественото изпълнение на тези услуги. Отговорността за изпълнението на допълнителните услуги се носи изцяло и единствено от подизпълнителите.

ПЛАЩАНЕ

Плащането на услугите се осъществява чрез:

– банков превод.

ПОРТФОЛИО НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът си запазва правото да публикува всички свои проекти в портфолиото си и да ги споделя с други клиенти с рекламна цел на своите професионални качества.

ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на websitespartners.com.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на websitespartners.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтътwebsitespartners.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Сайтът websitespartners.com има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.websitespartners.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Собственикът на сайта не оперира и не контролира и не носи отговорност за информацията, продуктите и / или услугите, намерени на външни сайтове. Нито такива връзки представляват или подкрепят точността или надеждността на каквато и да е информация, продукти и / или услуги, предоставяни на или чрез каквито и да е външни сайтове, включително, без ограничение, гаранции от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, гаранции за собственост или ненарушаване или подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел.

Посетителите на този сайт поемат пълна отговорност и риск при използването на външни сайтове. Посетителите трябва да насочват всякакви притеснения относно всяка външна връзка към администратора на сайта или уеб администратора.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.websitespartners.com принадлежат на Собственика и са защитени по смисъла на българското и международното законодателство в областта на авторското право и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е www.websitespartners.com и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в www.websitespartners.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail:  office@websitespartners.com , ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на България.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКA. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКA.

.