Политика за
поверителност

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В САЙТА

 www.websitespartners.com   

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите и клиентите на Сайта с адрес (URL)  www.websitespartners.com   

Уебсайтът  www.websitespartners.com  е собственост на Владимир Гаганелов.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как собственикът на www.websitespartners.com третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки, във връзка с това третиране.

Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Сайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Сайта и да не използвате по какъвто и да е начин услугите, които предлага.

Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от Общите условия за използване на Сайта www.websitespartners.com. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

Настоящата Политика е в сила от 01.12.2021 г.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни лицето, отговарящо за защитата на Вашите лични данни в качеството им на администратор на данни е:

 1. Име: Владимир Гаганелов
 2. Данни за кореспонденция: office@websitespartners.com, телефон за контакт: 0878 43 65 51;
 3. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз. 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни,  въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент/потребител и във връзка с изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас. Полученото съгласие за обработване на лични данни е доброволно и се предоставя за всеки конкретен случай. Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на Формуляр за оттегляне на съгласие до Администратора. Такъв формуляр може да бъде намерен в края на този раздел. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на Формуляра за оттегляне на съгласие.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ      

Преди да осъществите достъп до услугите на Сайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Ние събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато посещавате сайта, изразявате интерес за получаване на информация за нас или нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности в сайта или по друг начин.

 1. Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др.
 2. Лични данни, събирани от администратора, когато субектите на данни се свързват директно с администратора по телефона.

Телефонът за контакт с Администратора е посочен в секцията „Контакти“. Когато субектът на данни се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и съхранява само и единствено име и телефон за контакт на лицето, като в определени случаи може да събира и съхранява и електронна поща на субекта.

Цел за която се събират данните: Тези данни се съхраняват за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага Администратора.

 1. 3. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактна форма на сайта.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

 1. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители, а именно:

 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници;
 • Данни за устройството. Ние събираме данни за устройства, като например информация за вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за достъп до уебсайта. В зависимост от използваното устройство, тези данни за разделяне могат да включват информация като вашия IP адрес или прокси сървър, идентификационни номера на устройство и приложение, местоположение, тип браузър, хардуерен модел, предоставена интернет услуга и/или мобилен оператор, операционна система и информация за конфигурацията на системата.
 • Данни за местоположението. Ние събираме данни за местоположението, като например информация за местоположението на вашите устройства, която може да бъде точна или неточна. Колко информация събираме зависи от типа и настройките на устройството, което използвате за достъп до уебсайта. Например, може да използваме GPS и други технологии за събиране на данни за геолокация, които ни казват текущото ви местоположение. Можете да се откажете от това да ни позволите да събираме тази информация или като откажете достъп до информацията, или като деактивирате настройката за местоположение на вашия раздел.

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби с използването на потребителския акаунт от трети лица.

 1. Лични данни събирани от потребителите/клиентите при заявяване на услуга, предоставяна от Доставчика:
 • име и фамилия;
 • имейл;
 • адрес;
 • телефон;

Цел за която се събират данните: за осъществяване на задълженията по договор за услуги, както и за данъчни и счетоводни цели

 1. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата осъществяват регистрация за получаване на онлайн бюлетин чрез сайта www.websitespartners.com:
 • име и фамилия;
 • имейл;

Цел за която се събират данните: Данните се събират и съхраняват с цел идентифицирате на лицето и изпращане на онлайн бюлетин.

БИСКВИТКИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва бисквитки и да отхвърля бисквитки. Ако изберете да премахнете бисквитки или да отхвърлите бисквитки, това може да засегне определени функции или услуги на нашите сайтове.Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки на www.websitespartners.com.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

–        За нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;

–        За осъществяване на контакт с лицето;

–        За предоставяне на услуги, които се предлагат на Сайта;

–        За изпълнението на правата и задълженията на страните по    сключеното споразумение;

–           За подобряване ефективността и функционалността на Сайта;

–        За счетоводни цели;

–        За статистически цели и анализи за подобряване на услугите ни;

–        За защита на информационната сигурност;

–        За изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

–           За да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;

Ние използваме вашите данни още за:

–           Да ви изпраща маркетингови и промоционални съобщения [за бизнес цели и/или с ваше съгласие]. Ние и/или нашите маркетингови партньори трети страни може да използваме личната информация, която ни изпращате, за нашите маркетингови цели, ако това е в съответствие с вашите маркетингови предпочитания. Можете да се откажете от нашите маркетингови имейли по всяко време.

–           За да ви изпратим административна информация [за бизнес цели, правни причини и/или евентуално по договор]. Може да използваме вашата лична информация, за да ви изпратим информация за продукти, услуги и нови функции и/или информация за промени в нашите условия и правила.

–           За изпълнение и управление на вашите поръчки [по договорни причини]. Можем да използваме вашата информация, за да изпълняваме и управляваме вашите поръчки, плащания, връщания и обмени, направени чрез сайта.

–           Да публикувате препоръки [с ваше съгласие]. Може да публикуваме препоръки на нашите сайтове, които може да съдържат лична информация. Преди да публикуваме препоръка, ние ще получим вашето съгласие да използваме вашето име и препоръка. Ако искате да актуализирате или изтриете вашата препоръка, моля, свържете се с нас.

–           За доставяне на насочена реклама [за нашите бизнес цели и/или с вашето съгласие]. Можем да използваме вашата информация за разработване и показване на съдържание и реклама (и да работим с трети страни, които го правят), съобразени с вашите интереси и/или местоположение и за измерване на неговата ефективност.

–           За обратна връзка с вас [за нашите бизнес цели и/или с ваше съгласие]. Може да използваме вашата информация, за да поискаме обратна връзка и да се свържем с вас относно използването от ваша страна на нашия сайт.

–           За да защитим нашия сайт [за бизнес цели и/или правни причини]. Може да използваме вашата информация като част от нашите усилия да запазим нашия сайт безопасен и защитен (например за наблюдение и предотвратяване на измами).

–           За други бизнес цели. Можем да използваме вашата информация за други бизнес цели, като анализ на данни, идентифициране на тенденции в употреба, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашите сайтове, продукти, услуги, маркетинг и вашия опит.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

ОТКАЗ ОТ ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ

Можете да се отпишете от нашия списък с маркетингови имейли по всяко време, като щракнете върху връзката за отписване в имейлите, които изпращаме, или като се свържете с нас, като използвате данните, предоставени по-долу. След това ще бъдете премахнати от списъка с маркетингови имейли.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. Администраторът съхранява Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта:

– до 12 месеца от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно лични данни на лица, които са направили запитване по телефона:

– до 1 месец от извършването на запитването по телефона, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно лични данни, събирани при заявка за получаване на онлайн бюлетин:

– докато не пожелаете регистрацията ви да бъде заличена или докато www.websitespartners.com осъществява дейност.

 1. Относно данните във връзка с възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта, те се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Доставчика да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на Сайта. Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на България.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички наши служители са запознати с нашата политика за сигурност, предвидени в Закона за защита на личните данни. Личната информация на нашите Потребители е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.

В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани, относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА  Google Analytics и Facebook Pixel

Нашият уебсайт използва услугите, предоставени от Google Analytics и Facebook Pixel, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Анализа на вашата потребителска активност в сайта се осъществява с помощта на „бисквитки”, които се съхраняват на вашия компютър, генерират информация за потребителското ви поведение и я предават към Google и Facebook.

При нормални обстоятелства, съкратена версия на вашия IP адрес се изпраща до сървърите на Google, но в изключителни случаи пълния IP адрес също може да бъде изпратен. Google използва тази информация от наше име, за да създаде отчет относно дейността на потребителя в нашия уебсайт. IP адреса, идентифициран от Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google.

Ако активирате анонимния режим на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде пресечен в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство. В изключителни случаи пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и там пресечен.

Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт

Условия за ползване на потребителите:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

https://www.facebook.com/legal/terms

Декларацията за поверителност на данните:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=bg

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

Право на достъп до личните Ви данни. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст или като използвате формулярите, които се намират в края на този раздел по имейл.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.  Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате наш формуляр или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване на лични данни (правото да „бъдете забравени“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни       и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

–  личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формуляр или чрез искане в свободен текст.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст или като използвате формуляр по имейл, когато:

–  оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

–  обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

–  Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

–  Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

–  да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

–  да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Можете да упражните всички права като се свържете с нас чрез имейл:

office@websitespartners.com Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали в Сайта*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ………..

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на Сайта.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в Сайта*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ………..

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзрен орган за защита на личните данни.

 Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали в Сайта *: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ………..

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

 

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК): …………………….

E-mail: …………………….

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали в Сайта*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ………..

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.

 

 

.